Vattenförsörjning - ny pump på plats

  • 8 mar 2021

Vattenförsörjningen för Brotorp sker genom en djupborrad brunn med tillopp i maskinrummet bakom herrarnas omklädnadsutrymme. Djupet på källan är ca: 93 meter

Dom senaste " cafévintrarma" har vår nya toalett blivit flitigt frekventerad av våra kaffegäster och ett större vattenbehov  för spolning vid toalettbesök , kaffebryggning, smetproduktion och disk har ökat. Dessutom har djubrunnspumpen slutat fungera.

Pumpen som sitter längst ned i brunnen kräver ett omfattande arbete för pumpbytet.

Ny el-kabel och pump har köpts in från "debe flow group"(GRB-21, 3-fasig i 400V med en märkström på 2,8A)

Ett antal medlemmar har assisterat vid pumpbytet. Först dra upp den ca 100 meter långa slangen med vidhängande trasig pump.

Dag 2 montering av ny pump med hjälp av Climate Solutions ( Bertil Forsman) samt montage av den nya enheten.

Potentialutjämning

Skogsluffarnas OK har en egen el-försörjning som matas från nätägarens(Vattenfall) servicesäkring som ligger vid Klarälvsvägen ca: 500 meter från vår el-central som är belägen intill vårt klubbhus.

Den huvudsakliga belastningen består av 230 V som erhålles genom koppling, fas och jord.

Nollpunkten svävar då vi ej har en jordad nolla.( Just nu är potensskillnaden ca5 volt)

Nätägarens nollpunkt ligger för långt bort.

Vid duscha  får man en lite strömpuls. ( som inte känns bra)

Denna nollpunkt är nu jordad i cementgolvet i hydrfonrummmet.

Nu går det bra att duscha utan att få en ström-stöt.