Tävling

Tävla för Skogsluffarna: 

Under framförallt vår och höst finns ett stort utbud av tävlingar att delta i. De tävlingar som klubben prioriterar är angivna i kalendariet på hemsidan. Alla tävlingar erbjuder banor även för motionärer och nybörjare. Det finns också klasser där det är tillåtet att springa tillsammans med en uppföljare som skuggar. 

 

Medlemmar i Skogsluffarnas OK uppmuntras att tävla. Alla tävlingar i hela Sverige samlas i portalen Eventor som är ett kalendarium och ett anmälningssystem för hela orienteringssverige. http://eventor.orientering.se/events Vi uppmuntrar särskilt våra ungdomar att tävla och därför bekostas ungdomarnas tävlingsavgifter av klubben.  

Vuxna skogsluffare erbjuds att köpa tävlingsavgift eller tävlingslicens. Tävlingslicensen som kostar 900 kr per år ger en medlem möjlighet till fri anmälan till tävlingar under vår och höst. Sommartävlingar som O-Ringen ingår inte.  

 

Alla medlemmar får inloggningsuppgifter till Eventor. När du är inloggad kan du anmäla dig själv och medlemmar i din familj till aktiviteter som finns med i portalen.

 

Här är en video som visar hur man anmäler sig till en tävling i Eventor.