Vår klubbtidning

Luffarkavlen  - Skogsluffarnas husorgan

Skogsluffarnas klubbtidning Luffarkavlen kommer ut med två nummer per år. Tidningen distribueras till alla medlemmar, en tidning per hushåll.

Redaktionen för Luffarkavlen söker förstärkning

Har du möjlighet att bidra? Hör av dig till Britt-Marie Skog!

Nummer 1  2024:

Luffarkavlen 1 - 2024 som flipbook

Luffarkavlen 1 - 2024 för nerladdning

Nummer 2 2023: 
Luffarkavlen 2 - 2023

Nummer 1 2023:
Luffarkavlen 1-2023 by byorienteering - Issuu