Luffarligan

Luffarligan är en ideell förening som har till syfte att arrangera motion och tävling på dagtid och samtidigt ge tillfälle till socialt umgänge. Den riktar sig främst till äldre som är daglediga.

Kort historik

Redan under tidigt 70-tal fanns möjlighet att springa orientering på dagtid på onsdagarna under delar av året. Detta skedde i regi av ”Dagkorpen”. Olika korporationer såg till att det anordnades banor. Dock lades det inga orienteringar senhöst och vinter. Skogsluffarna Folke Franzon och Ander Bergman tog initiativet att även arrangera orientering under den kalla årstiden. I mars 1984 arrangerade Skogsluffaren Pale Lindström en onsdagsorientering från Brotorp och där uppkom namnet ”Luffarligan”. Dagkorpen lade sedermera ner sin verksamhet och Luffarligan tog över helt. 2013 bildades den ideella föreningen Luffarligan. Inga medlemsavgifter tas ut. Materiel bekostas av startavgifter.

Arrangemang

Under större delen av året (januari – maj och augusti – december) arrangerar frivilliga krafter från olika klubbar orienteringar runt om stán. Fem olika banor finns att tillgå: 5,5 km, 4,5 km, 3,5 km, 2,5 km och 1,5 km. Svårighetsgraden är normalt ”blå” utom på den kortaste banan som är lite lättare. Tävlingen genomförs normalt på onsdagar med starttid kl 10 – 12. Elektronisk stämpling tillämpas. Startavgiften är 50 kronor och erläggs med Swish eller kontant (med jämna pengar).

Egen hemsida

Mera information kring Luffarligan och dess arrangemang får du på föreningens egen hemsida. Där finns inbjudningar och där finns resultat att läsa.
Välkommen till Luffarligan – Orientering