Banan

Loppet följer mycket vackra och delvis utmanande klassiska stigar mellan Bagarmossen och Erstavik/Solsidan. Förort möter skog, möter gammal kulturbygd möter hav. Ibland måste banan gå på löpspår och grusvägar för att nå stigarna, men absolut ingen asfalt.

Banan är snitslad med väl synliga orangea band, har skyltar vid stigförgreningar, samt ett par vakter på speciellt utsatta ställen så ingen ska behöva springa fel eller behöva kunna banan i förväg. Ibland följer vi blå eller grön led och då gäller dessa färgmarkeringar vilket våra informationsskyltar visar. Vi springer motsols, d.v.s från start springer du österut på den södra delen av banan och tillbaka västerut på den norra delen. Det går även att få med sig en enklare karta om man vill.

Längs banan passerar man en vätskestation ungefär var 4:e km.

Banans markering: 

Banmarkering i form av orange snitsel, alternativ grön eller blå färg på träd gäller enligt information i anmälan. Var uppmärksam på skyltar som meddelar när ni växlar mellan färgmarkering och snitsel. Gpx-filerna är gjorda utifrån kartan men stigarna flyttas ofta på grund av träd, sly eller våtområden och vi kan behöva dra om banan kortare sträckor eller göra anpassningar för att få till bättre löpbarhet. Ingen vill springa rätt genom en nedfallen gran. Banmarkering gäller. Om ni tappar bort er så behåll lugnet och spring mot gpx-spåret. Ni är snart tillbaka på stigen!


25 kilometer:

13 kilometer:

6 kilometer:

Bana för barn, 2 kilometer: