Gamla luffare

Egentligen heter föreningen Gamla Skogsluffare.

Föreningens syften är att organisera kamratlig samvaro och lämplig motion för medlemmarna samt att stödja verksamheten inom Skogsluffarnas OK.

Du är välkommen att bli medlem om du varit Skogsluffare i minst 10 år och är 35 år eller äldre. I praktiken är medlemmarna idag ifrån 60-årsåldern och uppåt. På förslag från styrelsen kan även orienterare från andra klubbar väljas in.

Föreningen ordnar diverse aktiviteter såsom utflykter, visaftnar och studiebesök. Ett antal medlemmar är också aktiva inom Luffarligan både som löpare och banläggare. Ett klassiskt arrangemang varje år är 70-iaden i Brotorp på försommaren, där vi äter sommarlunch och firar medlemmar som fyller jämnt. Ett annat sådant är jullunchen i Hartwicksa valven på Söder.

Klubben har ett drygt 40-tal medlemmar, men medlemsantalet behöver ökas med flera i lite yngre åldrar, eftersom medlemsantalet av naturliga skäl ju annars minskar. Du som varit med i klubben länge uppmanas alltså att bli medlem. Här har vi kul tillsammans, upplever nya saker samtidigt som vi förstås också pratar gamla minnen från ”fornstora dagar” i skogen.

Välkommen till Gamla Luffare!

Tommy Ljusenius

Ordförande, tfn: 073-372 7654