Organisation

Skogsluffarnas stadgar, som senast reviderades år 2014, ger riktlinjer för hur klubben ska organiseras. 

Ta del av Skogsluffarnas stadgar.

Styrelsen 2023
:

Valberedning:

Kartkommittén:

Arrangemangskommittén:

Ungdomskommittén

  • Kalle Lindqvist, sammankallande för träningsgrupp upp till 12 år.
  • Erika Carlinger, sammankallande Busluffarna 3-6 år.
  • Ingrid Paulsson och Charlotte Pruth: Sammankallande för träningsgrupper 12 till 18 år.

Träningskommittén:  

Kommunikationskommittén:

Brotorpskommittén: 

Britt-Marie Skog sammankallande

Hyra Brotorp (för medlemmar): Karin Führ Lindqvist