Organisation

Skogsluffarnas stadgar, som senast reviderades år 2014, ger riktlinjer för hur klubben ska organiseras. 

Ta del av Skogsluffarnas stadgar.

Styrelsen 2023
:

Valberedning:

Kartkommittén:

Arrangemangskommittén:

Ungdomskommittén

Träningskommittén:  

Kommunikationskommittén:

Brotorpskommittén: 

Britt-Marie Skog sammankallande

Hyra Brotorp (för medlemmar): Karin Führ Lindqvist