Årsmötet skjuts fram

  • 22 jan 2021

Klubbens årsmöte för 2020 som var inplanerat till den 18 februari skjuts fram enligt ett beslut från styrelsen. Nytt datum är den 18 mars.

Grunden till beslutet att skjuta på årsmötet är restriktionerna med anledning av pandemin, som gör att vi inte kan samlas som vanligt. Styrelsen meddelar att årsmötet blir digitalt och att datum blir den 18 mars. En länk till mötesplattformen Teams kommer att skickas ut i god tid där kan alla klubbmedlemmar som har möjlighet ansluta.