Rekorddeltagande i Skogsluffarnas SwimRun-tävling

  • 8 jun 2015

Den 2:a SwimRun tävlingen samlade 51 startande

Segraren i 2-sjöar runt leder  vid sista kontrollen

P1030328

Två killar på 3-sjöar runt

P1030396

Efter loppen kunde deltagarna  förtära en super lunch med Brittis

P1030379