Mycket på Gång

  • 16 apr 2015

Olle Öberg har bråda dagar. Han har yttersta ansvaret för ungdomarna, jobb med el och annat i Brotorp. Han är också tävlingschef för två kommande ungdomsserietävlingar i maj och augusti

Den första tävlingen äger rum den 12 maj med TC intill golfklubbens stuga vid Söderbysjön.

Ungdomar från 10 till 16 år från Järla, OK Södertörn och Skogsluffarnas OK tävlar. Mats Björkman är ansvarig för banorna på Kärrtorpsbladet.  Totalt kommer det att vara ca 150-175 startande.

Andra tävlingen kommer att ske  den 26 augusti Med TC intill Stora Sköndal. Nio söderklubbar deltager denna gång.

Magnus Falkenström med hjälp av Douglas Lundin och Fredrik Wallstedt lägger banorna på Flatenbadet. I den tävlingen  räknar Olle med att 700-800 deltagare.

- Vi behöver ca. 15 funktionärer vid första tävlingen. Flertalet nya föräldrar kommer att rekryteras.. Det dubbla antalet behövs för den andra tävlingen, säger Olle

Han tilläger att han fått stor hjälp av golfklubben, vars el vi får använda och av intendenten på Stora Sköndal som släpper P-platser och hjälper oss med duschar.

Britt-Marie Skog kommer att ansvara för markenteriet vid Stora Sköndal

Och Skogsluffarna räknar med att ställa upp med 50-tal tävlande ungdomar varje gång