Vuxenkurs och Motionsorientering

  • 18 sep 2013

På lördagen de 21 september har vi en motionsorientering vid Brotorp där våra nybörjare(9st) får praktisera sina nyvunna teorier

Tävling!


Samla flest klubblösa deltagare till ert
motionsarrangemang 2013
För att stimulera klubbarna till att locka flera från allmänheten
till sina arrangemang, instiftar motionsorienteringen inom StOF
en tävling, där det gäller att få så många klubblösa deltagare
som möjligt vid ett och samma tillfälle under året.

Vad vinner din klubb?
Ledarutbildning alternativt deltagaravgifter i samband med ungdomsläger o.dyl.
Värdet bestäms av hur många betalande deltagare vi haft under året. Värdets
storlek är 75% av intäkten till StOF vid motionsarrangemangen under 2013. OBS!
Inga kontanter betalas ut. Syftet med vinsten är att inspirera till vidareutveckling av
klubbledare och ungdomsverksamhet inom klubbarna.
Tävlingstid
Tävlingen pågår från första motionsorienteringstillfället till och med sista
arrangemanget för året 2013.
Tävlingsregler
• Annons på stockholmssidan av www.motionsorientering.se
• Arrangemangets /tävlingens informationen är registrerad i Eventor
• Motionsorienteringens vimpel (tält) samt tydliga skyltar (tex till start) och information om banor
ska finnas på arenan.
• Banorna ska följa klassystemet för Öppen Motion (ÖM) både i inbjudan och på kartan.
• Minst tre banor inom intervallet ÖM1–ÖM6 ska erbjudas.
• Instruktörer ska finnas på plats.
• SportIdent ska användas och tävlingsresultatet ska finns i Eventor/Winsplits efter
arrangemangets genomförande.
• Tävlingen gäller inte för öppna banor/direktanmälningar vid samarrangemang med
tävlingsklasser eller andra tävlingar/grupper (t ex Nationella tävlingar med HD-klasser eller olika
slags cuper). Det ska vara ”rena” motionsorienteringar.
Information om tävlingen och statistik över deltagarantalen kommer att delges i
StOF-nytt och på StOFs hemsida.
Stockholm i februari 2013
Birgitta Billstam
Stockholms OrienteringsFörbund