Banläggning inför konsultkampen

  • 29 maj 2013

Ungluffarna komponerade banor i olika klasser

Den 10 juni arrangerar Skogsluffarnas OK en tävling öppen för teknikkonsultföretag.

 

Ca 150 deltagare kommer att tävla med bana A 7,5km svår, bana B 5,0km medelsvår, orange, bana C 3,5 km lätt gul och en 2,5km mycket lätt

Arrangemanget kommer att skötas av våra egna ugdomar