Stort deltagande på planeringsdagen

  • 13 jan 2013

Det gågna årets resultat och mål för 2013 bestämdes.

Styrelsen och ungdomsledarna diskuterade klubbens målresultat år 2012.

Mål för 2013 bestämdes och organisation diskuterades. 

Klubbens stora ungdomsverksamhet dominerade diskussionen.

Medlemsantalet  har ökat med 110 under dom senaste 2 åren.

Gruppen 5-14 år uppgår nu till ca:100 individer.

Deras föräldrar utgör nu en stor del av medlemmarna.

Vi tror att det där finns många resurser som kan vara värdefulla för klubbens fortlevnad. 

Hur vi kan engagera våra nya medlemmar i aktivt klubbarbete belystes.