Gammelluffaren nummer 1

  • 18 maj 2010

Första numret av Gammelluffaren. Tänkt som ett komplement till hemsida och Luffarnytt för alla "gamla och trogna" som inte har Internet.

Gammelluffaren kommer att komma ut med 3-4 nummer per halvår. Blir ett informationsblad med ett fåtal sidor. Redaktör är den gamla journalisträven Omar Magnergård.
Den skickas ut till alla som är med i "Gamla Luffare" och kommer även att finnas tillgänglig via hemsidan.

Läs det färska numret här

Mvh

Per Liljeqvist (han som pysslar ihop den)