Finalhelg på Aronsborg

  • 24 jan 2010

Sex medlemmar från Skogsluffarnas OK styrelse deltog i avslutningskonferans den 30-31 januari.

Arbetet med att skapa en ny klubborganisation som ska göra Skogsluffarnas OK till en attraktiv orienteringsklubb har pågått sedan den 4 oktober 2009

Helgens finalkoferans på temat vinnande förening ingår i SOFT´s tema "offensiv orientering" och som genomförts av SISU idrottsutbildarna har försett klubben med verktyg och skapat inspiration hos styrelsens medlemmar till att förverkliga högt ställda visionsplaner.

Styrelsens arbete kommer att presenteras för klubbens medlemmar på årsmötet den 24 februari

Arbetet kommer också att presenteras på klubben hemsida "klubben on line" vecka 6