Anders Tegeström in i StOF´s ungdomskommitté

  • 19 apr 2009

Anders kommer att ingå i StOF:s nya ungdomskommitté.

I kommittén ingår också Lena Sundqvist Tullinge SK som sammankallande.

Lena Hellström OK Ravinen och Per-Erik Enges från TurebergsIF/Attunda OK.

Vi tror att Skogsluffarnas OK:s engagemang i StOF kommer att förstärka klubbens ungdomssatsning. Förutom denna nya uppgift har Anders  tagit ett stort tag i klubbens ungdomsarbete, träningsverksamhet och skolprojekt  i närområdet.