Gamla luffare - något för dig som varit med ett tag

  • 7 jun 2023

Du känner väl till Gamla luffare? Det är en så kallad klubb i klubben för skogsluffare som har varit medlemmar i minst 10 år och är 35 år eller äldre. I praktiken är medlemmarna idag från 60-årsåldern och uppåt. Läs mer om hur du ansluter! Gamla luffare (skogsluffarna.se)