Fortsatt satsning på ungdomar 2012

  • 9 nov 2011

Givande planeringsdag i Bromma-Vällingbys klubbstuga den 20 november

Delar av klubbens styrelse och ungdomsledare diskturade riktlinjer för det kommande årets verksamhet efter en kortare orienteringsrunda i Kaanan-terrängen.

Först en summering av det gågna verksamhetsåret och hur vi uppfyllt dom uppsatta målen.

Diskussion om mål och fastställande av viktiga klubbaktiviteter för 2012 avandlades och bestämdes.

Mötet kunde enas om en  förstärkning av träningsverksamheten och huvudlinjerna  för ungdomsverksamhet 2012.

En mera komplett verksamhetsplan kommer att processas fram under januari och  presenteras till årsmötet.