Färdigutbildade Orienterare

  • 29 maj 2019

13 elever har nu genomgått en vuxenkurs i orientering. Kursen har bestått av teorikvällar enligt boken hitta rätt och praktik i Brotorps- skogen.

Kursen har bestått av sex träffar med teori och praktik  vid Skogsluffarnas klubbstuga Brotorp. Kursledare har vait Tommy Ljusenius och Olle Öberg, två erfarna orienterare som har lett ett antal vuxenkurser tidigare.

Teoridelen har genomförts utifrån studiehäftet ”Hitta rätt”. De praktiska övningarna  har skett på lördagsförmiddagar i den närliggande skogen med karta och kompass. 

Deltagare: har varit :

Anneli Friborg, Ulrika Löthgren, Sara Nordenskjöld, Adam Malmcrona, Viktoria Rubin, , Lotta Gunther, Monica Rydberg, Helena Gräslund, Åsa Store, Anna Öberg, Jenny Vikman, Mattias Persson och Ulrika Axell.

Dom godkända eleverna äro(alla) inbjudna till lunchen på Brostugedagen den 8 juni